DIS criteria succesvol gepresenteerd op internationale congressen in Vilnius en Oslo

Afgelopen juni zijn de DIS criteria gepresenteerd op twee internationale congressen. In Litouwen en in Noorwegen. In Litouwen vond het European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) plaats.Het programma besloeg vier dagen. Onder de aanwezigen waren veel psyschotraumahulpverleners en onderzoekers. Dit congres was georganiseerd door de internationale variant van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotraumahulpverleners waar de DIS- criteria afgelopen november zijn gepresenteerd.

De meeste presentaties gingen over kwantitatief wetenschappelijk onderzoek. Er waren een handjevol kwalitatieve bijdragen, waaronder het Nederlandse onderzoek onder cliënten met DIS. De presentatie was geclusterd rondom het onderwerp “Complex trauma and dissociation”.

De zaal met 50 stoelen was bomvol. Mensen zaten op de grond en in de vensterbank. Er waren zeker 70 aanwezigen. Cecilia Kalsbeek, projectleider van het project Goud in Handen Plus, en Vanesse Platteel, onderzoeker bij hetzelfde project, gaven een duo-presentatie. Er werd gesproken over de kracht van kwalitatief onderzoek, en dat het eerste onderzoek met cliënten met DIS succesvol is verlopen. Drie van de kwaliteitscriteria werden vervolgens toegelicht. Zes quotes van cliënten zijn hierbij voorgelezen.

Er was bij de toehoorders met name veel herkenning over het zesde criterium: aandacht voor dieren. Bij de lunchpauze die volgde na afloop van de presentatie, kwamen er mensen naar ons toe om hierover te praten. Een hulpverlener herkende de impact van dieren bij een vluchtelingenkamp in Afrika. Hier ontfermden de vluchtelingen zich over de straatdieren.

Twee weken later was Oslo het toneel voor het European Congress on Assertive Outreach (ECAO). Bij dit congres kwam ongeveer 40% van de aanwezigen uit Nederland. Onder de aanwezigen waren veel hulpverleners die in Assertive Community Treatmeant (ACT) of Function Assertive Community Treatment (FACT) teams werken. In Nederland wordt FACT steeds vaker ingezet voor mensen met DIS (vaak als er therapieresistentie is of cliënten al aantal jaar behandeling hebben gehad), maar is wijkgericht van opzet en niet stoornisspecifiek, zodat extra training en deskundigheidsbevordering nodig is om cliënten met DIS goed te kunnen bedienen. Binnen GGzE ondersteunt het TRTC zo een aantal FACT-teams.

De presentatie van Cecilia Kalsbeek was daarom meer praktisch van opzet. De nadruk lag op de toepasbaarheid van twee criteria voor (F)ACT-teams. Deze werden geïntroduceerd door geluidopnames van de quotes af te spelen. Ook deze keer was de zaal goedgevuld. Na afloop was er tijd voor vragen. Er kwamen diverse enthousiaste reacties. Vragen werden gesteld over de specifieke onderzoekscriteria om het onderzoek voor cliënten met DIS zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het criterium over dieren maakte ook hier de meeste reacties los.

Diverse hulpverleners waren gecharmeerd door het idee om dieren in te zetten bij de behandeling. In Noorwegen gaat een hulpverlener uitzoeken of honden hierbij kunnen worden ingezet. Iemand anders wil een kat of konijn op de afdeling adopteren.

De kennisverspreiding van het unieke onderzoek op de Europese congressen is succesvol geweest. Er kwamen veel enthousiaste reacties omdat wereldwijd een dergelijk onderzoek tot nu toe nog niet is gedaan. Caleidoscoop onderzocht het cliëntenperspectief over de behandeling van DIS. Dit resulteerde in kwaliteitscriteria DIS-zorg vanuit cliëntenperspectief. De DIS criteria zijn voor de Europese gelegenheid vertaald in het Engels. De Engelse DID criteria zijn aan alle aanwezigen bij de twee presentaties uitgedeeld.

Voor de continue verbetering van de zorg, voor innovatie en voor wetenschappelijk onderzoek is samenwerking cruciaal. Op de congressen is stilgestaan bij de kansen en obstakels van goede psychotrauma-hulpverlening, en in het bijzonder bij de voorwaarde van goede samenwerking om optimale kwaliteit tot stand te brengen.

Amersfoort, juli 2015
Drs. V.J.D. Platteel